444 1 362

   

Adı Soyadı Mesajlar
Bilge I?IK Omurgamdan ameliyat olup, bir ay hastahane kesin yatarak bak?m gördüm. Aya?a kalkma ve yürüme a?amas?ndan sonra tedaviyi evde devam ettirmek istedik. Damardan ilaç tedavisi ve di?er ki?isel sa?l?k bak?mlar?m için imkanlar? ararken "emcare" ile tan??t?k.
Evde bak?labilmek hasta morali ve iyile?me için en önemli etken. Tecrübeli ve mesle?ini seven genç hem?ireler ile gece ve gündüz, bir ayl?k süre içersinde sa?l?kl? ve kendime yeterli hale geldim. ?irket kurucular?n? kutluyorum.
ahmet merhabalar ismim ahmet sakaryada yasl? hizmetleri ve bak?m? bölümünü okumaktay?m bence siz yetikililerin kurmus oldugunuz bu ?irket cok faydal? bir hizmet vermektedir.Kesin olarak hzimeti hastan?n ayag?na getirmektesiniz umar?m bunlar sadece istanbul ve benzeri büyük ?ehirlerde kalmaz bütün türkiye genelinde yayg?nlas?r ve bu e?i benzeri olmayan hizmetten bütün türkiye rahat bir sekilde faydalanabilir.Çal??malar?n?zda ba?ar?lar dilerim...
sibel evt arkadaslar?n ded?g? g?b? cok faydal? bu hastalar?m?z?n ayag?na kadar get?rm?s?n?z bunu umar?m butun seh?rler?m?ze her yere yayg?nlas?r bu bu s?te cok guzel hemde yararli bu s?te s?ze cok ama cok tesekkur ed?yoruz sagl?kl? gunler s?ze hoskal?n byeeeeeee
recai T?b sektöründe önemli bir unsur olan hasta bak?m? ve dan??manl???n? cok ?y? uygulamakta ve sürdürmektesiniz. ba?ar?lar?n?z?n devam?n? dilerim.
nazmi alayal? 4 OCAK 2009 GUNU BABAMIN RAHATSIZLIGINDA EKIBINIZIN GOSTERDIGI ILGIYE VE YAKLASIMA OZELLIKLE DR AYTAÇ BEYIN BIZIMLE BIRLIKTE SIKINTIMIZI PAYLASIMINA VE DIGER 2 ARKADASIN BABAMIN HASTANEYE SEVKI SIRASINDA GOSTERDIKLERI TITIZLIGE AILEM VE KENDIM ADIMA TESEKKUR EDERIM.
Nezahat Ergin Ablam?z Fatma Semahat Ergin'in iki y?l süren ve bak?m gerektiren hastal??? boyunca her ihtiyac?nda ihtimamla yan?nda olan, ba?vurdu?umuzda ambulans, doktor ve hem?ire temini ve günün her saatinde telefonla arad???m?zda hiç yorulmadan yard?m ederek her türlü olana??n?z? bizlerin hizmetine sunup hastam?z?n rahat ve konforlu bir dönem geçirmesinde verdi?iniz ilgi ve ?efkatli hizmetlerinizden dolay? ?ahs?n?zda EMCARE ?irketinde çal??an tüm personele ve ayr?ca size ?ükranlar?m?z? sunar?z.
Ailesi ad?na
Nezahat Ergin
Ümit Ertaç
Güray Ergun Yakla??k iki senedir Koah ve ALS hastas? olan babam?za bakan,her arad???m?zda hemen yeti?en, bize Doktor olan akrabalar?m?zdan ve dostlar?m?zdan daha yak?n olan,elinden geleni esirgemeyen Sn. Dr Muharrem Bey ba?ta olmak üzere kendisine ve sa?l?k ekibine sonsuz te?ekkkürlerimi sunar?m.
Güray ERGUN
Güzide Karpuz Biricik Babam Fikret ERGUN'un hastal??? s?ras?nda bak?m?n? üstlenen, üstün gayreti, ilgisi ile zor günlerimizde her zaman yan?m?zda olan Sn. Dr.Muharrem EROL ve ekibine sonsuz te?ekkürler.
Güzide KARPUZ
merhaba bende ya?l? bak?m bölümü ö?rencisiyim. böyle i?ler yapan kurumlar? çok taktir ediyorum. ba?ar?lar?n?z?n devam?n? dilerim.
mehmet gorev?n? en ?y? sek?lde yapan personellerle cal?s?r ve
hastaya onem ver?rler gercekten ben cal?st?g?m ?c?n b?ul?yorum
özgür konur dr Muarrem bey hayat?mda gördü?üm en disipli en nazik hekim hastalar?n onun için bir bebekten fark? yoktur.ve bak?m yap?lan hastalar?n?da bu yakla??mla tedavi etmeye çal???r?r .istanbulda kald???m süre içerisinde beraber çal??ma f?rsat?n? bana verdi?i için kendisine burdan çok te?ekkür ederim
Orçun Y???T Sn. Dr.Muharrem EROL ve eKibini tan?m?yorum ama bu kadar yorumdan sonra iyi birer ekip oLdu?unuza Karar verdim.. Gerçekten muhte?emsiniz Sizin Gibi sevilen bir ekipLe ÇaL??mak ?sterim..
Hakan Uslu Merhabalar, bizlere bu hizmeti sundu?unuz için bir te?ekkürü kendime borç bildim.
?yiki vars?n?z
emre alt?n ?yiki böyle bir hizmeti açarak bize yard?mc? oluyorsunuz.
Çok te?ekkürler...
Murat siteniz çok güzel olmu?

Ücretsiz Danışma Hattı

444 1 362

bilgi@emcareevdebakim.com